Mierniki promieniowania jonizującego i dozymetry

Laboranalityka jest dystrybutorem wielofunkcyjnych, elektronicznych urządzeń do pomiaru promieniowania alfa, beta, gamma, neutronowego i rentgenowskiego oraz dozymetrów osobistych i czytników dozymetrycznych produkcji Thermo Scientific.

Stosowane są w:

  • przemyśle metalurgicznym
  • przemyśle surowców wtórnych
  • przemyśle wydobywczym (kopalnie węgla i rud metali)
  • laboratoriach badawczych i kontrolno-pomiarowych (XRF i izotopy)

Oferta:

  • Elektroniczne, kieszonkowe mierniki promieniowania RadEye
  • Elektroniczne mierniki FH 40 G
  • Elektroniczne dozymetry osobiste EPD Mk i EPD N
  • Czytniki dozymetryczne HARSHAW 3500 i HARSHAW 5500