Laboranalityka Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstała w maju 2000 roku i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 155096.
W tym samym roku Laboranalityka podjęła współpracę z amerykańską firmą NITON – producentem przenośnych spektrometrów rentgenowskich i została jej wyłącznym przedstawicielem w Polsce.
W roku 2005 NITON został częścią koncernu Thermo a Laboranalityka stała się wyłącznym przedstawicielem Thermo w dziale przenośne spektrometry rentgenowskie.

Laboranalityka Sp. z o.o.  jest również dystrybutorem Thermo Fisher Scientific w zakresie mierników i systemów monitorowania promieniowania jonizującego.
Firma oferuje swoim klientom kompleksową pomoc w zakresie instalacji, eksploatacji i doradztwa merytorycznego oferowanych urządzeń a także zapewnia fachowy, autoryzowany serwis.
W ciągu kilkunastu lat działalności Laboranalityka zainstalowała kilkaset spektrometrów pracujących z powodzeniem w różnych branżach gospodarki i placówkach naukowo-badawczych.